Sürdürülebilirlik Nedir? Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Neler Yapılabilir?

Sürdürülebilirlik Nedir? Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Neler Yapılabilir?

Genel

Sürdürülebilirlik Nedir? Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Neler Yapılabilir?

İnsan faaliyetlerinin doğaya etkisi arttıkça, çevre üzerindeki tahribat da hızla artıyor. Bu durum, sürdürülebilirlik kavramının giderek daha fazla önem kazanmasına neden oluyor.

Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik, çevresel ve sosyal kaynakların dengeli kullanımını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini tehlikeye atmadan sağlamak anlamına gelir. Hem bireyler hem de şirketler bu konuda adımlar atarak sürdürülebilirliği desteklemelidir. 

Peki, sürdürülebilirlik ne anlama gelir ve kurumsal sürdürülebilirlik için neler yapılabilir?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1983 yılında Birleşmiş Milletler’in “Ortak Geleceğimiz” raporunda tanımlandı. Bu kavram, canlıların yaşamlarını tehlikeye atmadan üretim yapmayı, insan hayatını bu anlayışla sürdürmeyi ve doğa ile insan faaliyetlerinin uyumlu bir şekilde devam edebilmesini ifade eder. Sürdürülebilirlik, çevresel koruma, sosyal adalet ve ekonomik kalkınma olmak üzere üç temel bileşenden oluşur; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bugünkü kaynakların verimli kullanılması gerektiğini vurgular ve bu üç unsuru uyumlu bir şekilde yönetmeyi hedefler. Amaç, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

Sürdürülebilirliğin temel bileşenleri ise şunlardır:
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğal kaynakların korunması, atık ve kirliliğin azaltılması, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sera gazı emisyonlarının kontrolü ve yeşil teknolojilerin teşviki gibi konuları içerir.
 • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik büyümenin uzun vadeli planlanması, kaynakların adil dağıtımı, yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin azaltılması ve kaynakların etkin kullanımı gibi unsurları kapsar.
 • Sosyal Sürdürülebilirlik: Sosyal adaletin sağlanması, cinsiyet eşitliği, insan haklarının korunması, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim gibi alanlarda çalışmalar yapmayı içerir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin ticari faaliyetlerini çevresel ve sosyal sorumlulukları göz önünde bulundurarak, uzun vadeli ekonomik başarı elde etmelerini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Şirketlerin mali, çevresel ve sosyal değerlere önem vererek, bu değerleri ön plana çıkarması bu yaklaşımın temelini oluşturur.

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Neler Yapılabilir?

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları, şirketlerin faaliyet gösterdiği sektöre ve yapısına göre değişiklik gösterebilir. Kurumsal sürdürülebilirlik için genel öneriler ise şu şekildedir:

 • Çevreye Duyarlılık: Matbu faturalar yerine e-fatura kullanmak gibi çevreci çözümler tercih edilebilir.
 • Dijitalleşme: Basılı materyaller yerine dijital çözümler kullanarak karbon ayak izini azaltabilirsiniz. Örneğin, MetropolCard’ın sunduğu dijital ürünlerden birini seçerek çalışanlarınızın ihtiyacını karşılayabilir; mobil uygulama üzerinden online alışveriş imkanı sağlayarak sürdürülebilirliği destekleyebilirsiniz.
 • Bulut Hizmetleri: Dijital süreçleri etkin hale getirerek, işletmenizin tüm bilgilerini bulut servislerinde muhafaza edebilirsiniz.
 • Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler: Çevresel etkileri düşük, sürdürülebilir ürün ve hizmetleri tercih etmek önemlidir.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri: Toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerini desteklemek ve işgücünde çeşitliliği sağlamak sosyal sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Önemi ve İşletmelere Katkısı

Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin tasarruf etmeleri, verimliliklerini artırmaları, sürdürülebilir büyüme sağlamaları, marka itibarını korumaları ve güçlendirmeleri, etkili risk yönetimi ve paydaşlarla etkili iletişim kurmaları açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, tüketiciler artık markaların sürdürülebilirlik anlayışını benimseyip benimsemediklerine dikkat etmektedir. Bu nedenle, perakende sektöründe hizmet veren şirketlerin, müşterileriyle güçlü ve uzun soluklu bağlar kurabilmek için sürdürülebilirlik anlayışını benimsemeleri gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik, sadece bireylerin değil, aynı zamanda kurumların da üzerinde durması gereken önemli bir konudur. Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin uzun vadeli başarılarını ve topluma olan katkılarını artırırken, çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine de olanak tanır. Bu nedenle, sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmek ve bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamak, günümüz iş dünyasında vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir.

Bireysel Olarak Sürdürülebilirliğe Nasıl Katkı Sağlanabilir?

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için her bireyin sürdürülebilirlik konusunda bilinçli hareket etmesi ve çaba göstermesi gerekmektedir. Bireysel olarak atılabilecek bazı adımlar ise şunlardır:

 • Plastik Kullanımını Azaltın: Tek kullanımlık plastik ürünlerden kaçının.
 • Su İsrafını Önleyin: Gereksiz su tüketimini engelleyin.
 • Dijital Materyaller Kullanın: Basılı materyaller yerine dijital olanları tercih edin.
 • Geri Dönüşüme Özen Gösterin: Atıkları ayırarak geri dönüşüm kutularına atın.
 • Uzun Ömürlü Ürünler Tercih Edin: Kalitesiz ve kısa ömürlü ürünler yerine uzun ömürlü ürünler kullanın.
 • Alışveriş Alışkanlıklarınızı Gözden Geçirin: Sürdürülebilir ürünler satın almaya özen gösterin.
 • Elektronik Aletleri Prizden Çıkarın: Kullanmadığınız elektronik cihazları prizden çıkarın.
 • Sürdürülebilir Tarım: İmkanınız varsa sürdürülebilir tarım faaliyetleriyle ilgilenin.
 • Yerel İşletmeleri Destekleyin: Yerel ürünleri tercih edin.
 • Çevre Koruma Programlarına Katılın: Çevreye duyarlı programlarda yer alın.
 • Enerji Tasarruflu Ampuller Kullanın: Evde ve işyerinde enerji tasarruflu ampuller kullanın.
 • Çevreyi Temiz Tutun: Çöp gördüğünüzde çöpe atın.
 • Plastik Şişelerden Vazgeçin: Cam veya çelik mataralar kullanın.
 • Şarj Edilebilir Piller Kullanın: Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir piller tercih edin.
 • Geri Dönüşümlü Ürünler Satın Alın: Geri dönüşümlü materyallerden üretilmiş ürünler kullanın.

Bu adımları atarak, sürdürülebilir bir dünya için önemli bir katkı sağlayabilirsiniz. Her bireyin ve kuruluşun bu konuda üzerine düşeni yapması, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya yaratmamıza yardımcı olacaktır.

KarbonPay: Çevreye Duyarlı Dijital Yemek Kartı

MetropolCard olarak, dünyanın geleceğine öncelik veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz her yenilikte çevre üzerindeki etkilerini dikkate alarak, değer odaklı hizmetler sunuyoruz. 

Çevreye Duyarlı Teknolojilerimiz

Topluma fayda sağlayan teknolojilerimizle daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın günlük deneyimlerini hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek adına, Türkiye’nin en gelişmiş temassız ödeme seçenekleri ve Mobil POS uygulamalarımızla sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkıda bulunuyoruz.

MetropolCard’ın tüm yapısı, çevresel zorluklar ve geleceğimiz için oluşturduğu risklere karşı duyarlı bir şekilde tasarlanmıştır. Şubat 2022’de yayınladığımız “Yeşilin Yanındayız Manifesto” ile çevresel ve sosyal sorumluluk hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu manifesto ile çevre konusunda “iyi etki yaratma” hedefimizi ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı vurguladık.

Yeşilin Yanındayız Teması ve Atık Kazanç Projesi

“Yeşilin Yanındayız” temasıyla başlattığımız içerik serisi, dijital mecralarımızı topluma fayda sağlamak amacıyla kullanmamızı sağladı. Ayrıca, Zeytinburnu ve Sancaktepe Belediyesi gibi birçok belediye ile işbirliği yaparak Atık Kazanç Projesi’ni hayata geçirdik. Bu proje kapsamında kullanıcılar, geri dönüşebilir atıklarını ayrıştırarak atık kazanç noktalarına teslim etmekte ve bu atıklar karşılığında özel kartlarına bakiye yüklemeleri yapılmaktadır.

KarbonPay ve Sürdürülebilirlik Çalışmalarımız

MetropolCard olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımını markamızın tüm dinamiklerinde içselleştiriyor ve somut adımlarla bu hassas konuya karşı duruşumuzu net bir biçimde gösteriyoruz. 10 Mayıs 2022 tarihinde, kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlamalarını ISO 14064 standardına uygun olarak hazırlayan 3pmetrics firmasıyla işbirliği yaptığımızı gururla duyuruyoruz. Bu işbirliği sayesinde MetropolCard Karbon Ayak İzi Raporu oluşturulmuş ve işlem başına %10 oranında karbon ayak izini azaltmayı başarmış bulunmaktayız.

İşletmenizde sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek ve çevreye duyarlı çözümler sunmak istiyorsanız, MetropolCard’ın sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Çalışanlarınıza çevre dostu dijital yemek kartları sunarak, karbon ayak izini azaltabilirsiniz. En gelişmiş temassız ödeme yöntemlerimizle hem kullanıcı deneyimini iyileştirebilir hem de çevreyi koruyabilirsiniz. İş yerinizde geri dönüşüm bilincini artırarak atık kazanç projelerimize katılabilir ve çalışanlarınıza bu konuda teşvik edici kampanyalar sunabilirsiniz.

MetropolCard olarak önceliğimiz dünyanın geleceği. Sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetimizi iş yerinize taşıyarak, çevreye duyarlı bir işletme olmanın gururunu birlikte yaşayalım.

#YeşilinYanındaOlalım
#YeşilinYanındayız

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.