KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Biz,  Metropal Kurumsal Hizmetleri Anonim Şirketi olarak (“Sirket”), hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla isleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık.  Veri sorumlusu sıfatıyla;

 • duruma göre asagida belirtilen sekillerde elde ettigimiz kisisel verilerinizin,
 • hizmet sunumuna dair olan hizmet alimi iliskimiz kapsaminda;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafimiza bildirdiginiz veya bildirildigi sekliyle kisisel verilerin dogrulugunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedilecegini, depolanacagini, muhafaza edilecegini, yeniden düzenlenecegini, kanunen bu kisisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylasilacagini ve KVKK’nin öngördügü sartlarda, yurtiçi veya yurtdisi üçüncü kisilere aktarilacagini, devredilecegini, siniflandirilacagini ve KVKK’da sayilan sair sekillerde işleneceğini bildiririz.

 

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında belirtilen birtakım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak hareket etmektedir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bu aydınlatma metninde belirtildiği şekillerde islenecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adi, soyadı, nüfus cüzdan fotokopisi (adi, soyadı, T.C. kimlik no, cüzdan seri no, baba adi, ana adi, dogum yeri, dogum tarihi, medeni hali, kayitli oldugu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sira no- sira no verildigi yer, verilis sebebi, kayit no, verilis tarihi, kizlik soyadi), cinsiyet, imza beyannamesi
Iletisim Verisi e-posta, cep telefonu, is telefonu, isyeri adresi, posta adresi, posta kodu,
Finansal Veri Banka hesap bilgileri, ödeme tutari, ödeme tarihi, para birimi, dekont açıklaması, borç, alacak, bakiye, sözleşme tutarı, hizmet kalemleri, KDV bilgisi, Hizmet dönemi, tahsilat süreci, Fatura Bilgileri Ekranı (Ad, soyada, fatura kayıtları, fatura rumuz, vergi dairesi, vergi no, vergi kimlik no, adres, ülke, sehir, ilçe, semt, posta kodu, e-posta, fatura para birimi, , KDV’den muaf olup olmadığı), Fatura Bilgileri Ekranı (Cari) (Unvan, adres, seri no, fatura ID, fatura tipi, fatura tarihi, müşteri V.D./No/Gerçek kisi, muhasebe aktarım durumu, fatura durum, hesap yapma seçeneği, fatura sınıfı, irsaliye tarihi, fat. Döviz tür/kur, Kod, açıklama, adet, fiyat, tutar, periyod, dönem, gelir tipi, Tutar, toplam, KDV oranı, KDV, genel toplam, Açık hesap, uyarı limiti (threshold), vade, satış kaynağı, Müşteri Cari Kartı (piyasa kodu, satis temsilcisi, adi soyadi, , sorumlu bayi, ana firma, teknisyen, ödeme sekli, tahsilat sekli, teslimat, cari para birimi, risk tipleri, risk limiti, açik hesap, çek-senet, yerel para birimi, cari para birim, firma dövizi, muhasebe bağlantı tanımları, muhasebe hesap, muhasebe hesap, tem. Mektubu h. Kodu, tem. Mektubu h. Adi, ihraç kayitli KDV h. Kodu, ihraç kayitli KDV h. Adi, mal. Mer. Kodu, planlama, risk grubu, grup tanimi, mutabakat grubu, grup içi firma bilgisi, cari grubu, planlama grup kodu, kon. Cari, vade farki muaf tarihi, barkod, vade gün muaf tarihi, tahsilat orani, avans cari kodu, en son borç kapatma tarihi, en son cari hareket tarihi, e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı, otomatik güncellenmesi, senaryo, gönderici birim, posta kutusu etiket), sözleşme No.., grup içi, DBS’ye dahil, ana kanal, kanal grubu, kanal detayi, indirim harici (müsteriye uygulanacak indirimlerin disinda), eski cari kodu, yeni cari kodu, müsteri tipi, satis grubu, satis bölge adi, BABS grubu, BA-BS raporda kullanma), yorumlar
Özel Nitelikli Veri Nüfus cüzdanı fotokopisi veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi)
Çalışma/Eğitim Verisi Çalıştığı şirket, pozisyon, okul, bölüm bilgisi, unvanı
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kaydı
Diğer Onayli damga vergisi beyannamesi, imza sirküleri, CRM üzerindeki tüm veriler, CRM üzerindeki Tüm Müşteri Verisi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEP VE AMAÇLARI

Sizinle kuracağımız hizmet – müşteri ilişkisini yürütebilmek için özellikle;

 • Satış sürecinin başlatılması, yüz yüze tanışmak,yeni satış ve müşterilerle yeni sözleşme yapılması
 • Müşteriye destek verilmesi
 • Müsteri taleplerine cevap vermek amaciyla e-posta gönderiminin saglanmasi
 • Müsteri adina gelen evrakların teslim alinma/gönderme sürecinin isletilmesi
 • Müsterilere ofis içerisinde kullanabilecekleri internet erisimini kablosuz olarak saglamak

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle;

 • Satis sözlesmesinin damga vergisinin ödenmesi
 • Nihai hale getirilmis faturalarin müsterilere gönderilmesi
 • Müsterinin iade taleplerinin yerine getirilmesi
 • Fatura olusturulmasi ve gider pusulasi evraki hazirlanmasi

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

 • Müsteri sikayetlerinin degerlendirilebilmesi ve müsterinin talep ettigi konularda destek saglanmasi
 • Müsteri memnuniyetinin saglanmasi
 • Müsterinin sistemlere kayit olmasi ve cari kartinin açilmasi
 • Müsteri bilgilerinin güncellenmesi
 • Havale ödemelerinin kayit altina alinmasi
 • Çesitli konularda raporlar olusturulmasi
 • Müsteri ziyaretlerinin yürütülmesi, müsterilerle olan toplantilara katilim, teknik konularda müsterilere bilgi verilmesi
 • Müsteri ile yetkilinin iletisim bilgilerini yazili ortamda paylasilmasi (kartvizit vb.)

 

Şirket’in idaresi, isin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Is yeri güvenliginin saglanmasi
 • Müsteri ziyaretlerinin yürütülmesi

Hukuki taleplere karsı savunma hakkimizi kullanabilmek için, özellikle;

 • Tüketici sikayetlerinin yönetiminin saglanmasi

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya islendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zaman asimi süreleri kadar islemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kisisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılmaktadır.

 • Faturalarin müsterilere gönderilebilmesi amaciyla kargo sirketleri ile yalniz adiniz-soyadiniz ve adresiniz gibi ilgili kisisel verilerinizi paylasmaktayiz.
 • Sirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaciyla kamera kayitlarinin polis/savcilik karari bulunmasi halinde ilgili mercilere aktarimi söz konusu olmaktadir.
 • EFES programi ile ilgili olarak teknik destege ihtiyacimiz olmasi halinde Efes firmasinin zaman zaman EfesPro sistemlerimize erisebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erisilebilir durumda olmaktadir. Ancak bu firmalarin kisisel verilerinizi kullanmamalari için gerekli önlemleri almaktayiz ve erisimin gözetmen esliginde yapilmasini temin etmekteyiz.
 • Ayrica savunma hakkimizi kullanabilmemiz için avukatlarimiz ile ve hukuka ve usule uygun olmasi kosuluyla kisisel verilerinizi mahkeme karari, Tüketici Hakem Heyeti karari veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülügümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylasiyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Müsteri menmumiyetinin ölçülmesi amacıyla;  Müsteri’lere toplu e-posta,SMS,Whatsup mesajı  gönderimi için uygulamalar kullanilmaktadir.( Ad,Soyad ve mail adresi) Bu uygulamalarin sunuculari Amerika Birlesik Devletleri’nde ve/veya yurt disinda diğer ülkelerde bulunabilmektedir.

KVKK’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız;

KVKK’nın 11. maddesi doğrultusunda, Şirketimize başvurarak;

 1. a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e)  7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f)   (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g)   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. h)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerin duyurulması halinde bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacak olmakla birlikte, Kurul tarafından hali hazırda herhangi bir yöntem belirlenmediği için başvurunuzu şimdilik Şirketimizin adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası gereğince yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilebileceğinden başvurunuz sırasında, başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini de bildirmenizi rica ederiz.

Talebinize ilişkin işlemin bir maliyeti gerektirmesi durumunda KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımızın saklı olduğunu önemle belirtiriz.

 

 

 

İletişim Bilgileri,

Metropal Kurumsal Hizmetleri Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No: 872274

Adres: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 P.K: 34662 Üsküdar/İstanbul

İnternet sitesinin adres: www.metropolcard.com

Merkez Ofis Tel: 444 92 83

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.