Mazeret İzni ve Kullanımı

Mazeret İzni ve Kullanımı

Genel

Mazeret İzni ve Kullanımı

Çalışanların motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırmanın önemli bir yolu, hak ve sorumlulukların dengeli bir şekilde yerine getirilmesidir. İş hayatında, personelin ihtiyaç duyduğu kritik dönemlerde sorunsuz bir şekilde izin alabilmesi, çalışanların görevlerine daha dikkatli ve istekli bir şekilde odaklanmalarını sağlar. Bu noktada, 4857 sayılı İş Kanunu‘nda düzenlenmiş olan mazeret izni, çalışanların yasal haklarından biridir ve bu izni iş sözleşmelerine bağlı olarak kendileri ya da yakınları için kullanabilirler.

Mazeret izni, işverene bağlı olarak çalışan bir kişinin işle ilgisi olmayan, kişisel hayatıyla ilgili acil durumlar veya özel durumlar nedeniyle kullanılan bir izin türüdür. Bu izin, iş hayatındaki acil durumlar için çalışanlara verilir ve personelin belirli bir süre boyunca görevlerine ara vermesine olanak tanır. Mazeret izni, 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen düzenlemelerle iş hukukunda yer almıştır.

Mazeret İzni Hangi Durumlarda Kullanılır?

Mazeret izni, iş günü değil takvim günü üzerinden hesaplanan bir izin türüdür. Örneğin, Cumartesi günü evlenen bir kişinin 3 günlük mazeret izni Cumartesi günü başlar ve Pazartesi günü sona erer. Ancak, bu asgari süreler işçi ve işverenin anlaşması doğrultusunda uzatılabilir. İşveren, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile belirlenen evlilik izni gibi süreleri daha uzun tutabilir.

Mazeret izni ile idari izin arasında bir ayrım yapılmalıdır. İdari izin, işverenin inisiyatifine bağlı olarak kullanılan bir hak iken, mazeret izni, işçinin kendi inisiyatifinde olan bir haktır. İşçi, istediği takdirde mazeret iznini kullanabilir ve işverenin onayına ihtiyaç duymaz.

Mazeret izni, çeşitli durumlar için kullanılabilir. Bu durumlar ise şunlardır:
  • İşçinin evlenmesi
  • İşçinin evlat edinmesi
  • İşçinin anne, babası, kardeşi, eşi veya evladını kaybetmesi
  • İşçinin eşinin doğum yapması
  • İşçinin çocuğunun hastalanması
  • İşçinin en az yüzde 70 oranında engelli bir çocuğunun tedavisi

Mazeret İzni Kullanım Şartları: Mazeret izni süreleri, işçinin evlenmesi, aile üyelerinin vefatı, evlat edinme, doğum ve engelli çocuğun tedavisi gibi durumlara göre farklılık gösterir. Bu izinler, işçi ve işverenin anlaşması ile belirlenebileceği gibi, yasal düzenlemelere de tabidir. Bu izin süreleri ücretten düşülmez.

Mazeret İzni Kullanımında İşçi Hakları: İşveren, işçinin mazeret izni talebini değerlendirmekle yükümlüdür. İşçi, evlilik, doğum, hastalık gibi durumları yazılı veya sözlü olarak bildirerek izin talebinde bulunmalıdır. İşveren, talebi değerlendirdikten sonra belirlenen yasal süre içinde izni onaylamak zorundadır.

Mazeret İzni Ücretli mi?

Mazeret izni, kullanım amacına göre ücretli veya ücretsiz olabilir. Kanun veya iş sözleşmesi tarafından belirlenen mazeret izinleri genellikle ücretli izinlerdir ve bu sürelerde işçinin ücreti kesilmez. Ancak, hamilelik sürecindeki muayeneler ve süt izinleri gibi belirli durumlar, işçinin ücretini SGK tarafından karşılanabilir.

4857 sayılı İş Kanunu, mazeret iznini zorunlu kılmıştır. Yani işveren, kanuni şartlar yerine getirildiğinde çalışanlara izin vermek zorundadır. Mazeret izni kullanma hakkı yasalarla güvence altına alınmıştır ve işveren bu hakkı ihlal ettiğinde hukuki sorumluluklarla karşılaşabilir.

Mazeret izni, işçilere kişisel hayatlarındaki acil durumlar için verilen bir hak olup, işverenin işle ilgili olmayan konularda çalışanlara tanıdığı bir imkandır. Bu izin, çalışanların motivasyonunu ve işe bağlılığını artırarak daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabilir.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.