Taşınma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Taşınma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Genel

Taşınma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Çalışanlarınızın iş yerindeki performansı kadar kişisel hayatlarını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu nedenle, çalışanlarınızın işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlamanın yanı sıra kişisel ihtiyaçlarına da duyarlı olmalısınız. Örneğin, bir çalışanın ev değiştirme sürecinde onlara destek olmak için taşınma izni vermek oldukça faydalı olabilir. 

Taşınma İzni Nedir?

Taşınma izni, işverenin çalışanlarına yeni bir eve taşınmaları için belirli bir süre izin vermesidir. Bu sayede çalışanlar, aboneliklerin transferi, evde yapılması gereken tadilatlar, eşyaların paketlenmesi ve yerleştirilmesi gibi işlemleri için gerekli zamanı bulabilirler. Bu izin sayesinde çalışanlar, işleriyle ve taşınma süreciyle aynı anda başa çıkmak zorunda kalmazlar. Yeni evlerine yerleştikten sonra işlerine daha motive bir şekilde dönebilirler.

İş Kanunu’na Göre Taşınma İzni Nasıl Alınır?

4857 sayılı İş Kanunu, çalışanların izin haklarını düzenlerken doğrudan taşınma iznine ilişkin herhangi bir hüküm içermez. Ancak, taşınma izninin hukuki dayanağı, 55. maddede yer alan “j” bendindedir. Bu bende, ücretsiz ve ücretli izin haklarından bahsederek taşınma sürecinde izin kullanılabilmesine olanak tanır. Ancak, bu yasal taşınma izni sırasında maaş kesintisi yapılıp yapılmayacağı, çalışanın ve işverenin ortak kararına bağlıdır.

Taşınma İzni Süresi Ne Kadardır?

Yeni bir eve taşınma izni süresi, çalışanın talebi ve işverenin kararı doğrultusunda genellikle 1 ya da 2 gün olarak belirlenir. Ancak, İş Kanunu’nun “İşverenin Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı” başlıklı bölümüne değinmek gerekir. Bu bölümde, “g” bendine göre, izin almadan ya da haklı bir sebep olmaksızın 2 gün üst üste görevine devam etmeyen bir çalışanın iş akdi işveren tarafından sonlandırılabilir. Bu nedenle, çalışanların taşınma izni kullanırken işverenleriyle iletişimde olmaları önemlidir.

Ev Taşıma İzni Alma Süreci ve Detayları

Çalışanlar için, işverenin onayıyla ücretli veya ücretsiz olarak ev taşıma izni kullanılabilir. Ancak, ev taşıma izninin iş akışını aksatmaması için önceden planlanması önemlidir. Bu sayede hem çalışanlar hem de işverenler olası zararları önleyebilirler. Örneğin, taşınma iznini bir hafta önceden talep edip yazılı olarak belgelendirebilirsiniz.

4857 sayılı İş Kanunu‘na göre, zorunlu ve işverenin takdirine bağlı olarak verilen farklı izin türleri bulunmaktadır. Mazeret izinleri, çalışanların talep etmeleri durumunda verilmesi gereken izinler arasındadır. Bu izin türü, doğum, evlat edinme, birinci derece yakınların ölümü veya en az %70 engeli veya süreğen hastalığı olan ebeveynlere verilir. Ancak, taşınmaya özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yeni bir eve taşınmak isteyen çalışanlara izin vermek işverenin takdirine bağlıdır.

İzin Verilmezse Ne Olur?

Taşınma, mazeret iznini gerektiren koşullar arasında yer almaz. Bu nedenle, işveren, yeni bir eve taşınmak için izin isteyen çalışanların talebini reddetme hakkına sahiptir. Ancak; bu kararın, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı açısından dezavantajlı olabileceği unutulmamalıdır. Taşınma süreci oldukça yorucu olabilir ve bu durum, çalışanların iş performansını etkileyebilir. Bu nedenle, personeline değer veren işverenler, taşınma gibi kişisel durumlarda esnek bir yaklaşım sergilemelidirler.

Taşınma İzni ve Mazeret İzni: Aralarındaki Farklar ve İş Kanunu’ndaki Yeri

İş Kanunu tarafından düzenlenen mazeret izni, çalışanların kişisel hayatlarında meydana gelen acil durumlar için kullanabilecekleri bir hak olarak tanımlanır. Bu genellikle çalışanın veya yakınlarının sağlık durumuyla ilgili acil durumlar için geçerlidir. Taşınma izni ise daha çok çalışanın kendi kişisel durumuyla ilgilidir ve işverenin onayına tabidir. Ancak, iş sözleşmelerine taşınma izni hakkını eklemek mümkündür. Bu şekilde, işveren ve çalışanlar taşınma süreçlerinde izin kullanma şartlarını belirleyebilirler. İş Kanunu’nda “diğer izinler” şeklinde açık bir hüküm bulunması nedeniyle, taraflar yasal zeminden ayrılmadan farklı amaçlarla kullanılabilecek izin haklarına sahip olabilirler.

Taşınma İzinleri Kapsamında Taşınma Yardımı

Bazı şirketler, çalışanlarının motivasyonunu ve refahını artırmak için çeşitli uygulamalara başvururlar. Örneğin, evlenme hazırlığındaki çalışanlara evlilik yardımı yaparak onlara destek olurlar ve aynı zamanda kurum kültürünü güçlendirirler. Taşınma yardımı da bu tür uygulamalar arasında yer alır.

Kamu çalışanları için, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılan taşınma yardımı, yeni bir eve taşınan çalışanlara maddi destek sağlar. Ayrıca, bazı şirketler bu izni ücretli olarak verir ve çalışanların maddi ve sosyal haklarını korur. Yani, ücretli taşınma izni kullanırken çalışanların maaşında veya sosyal haklarında herhangi bir kesinti olmaz, böylece yeni bir eve yerleşirken diğer haklarından feragat etmek zorunda kalmazlar.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.